رمان فا از آغاز فعالیت خود همواره در تلاش بوده تا بهترین رمان ها را از سطح نت جمع آوری کند و در اختیار رمان خوان های عزیز قرار دهد یکی از این رمان های جذاب رمان استاد خلافکار میباشد که بسیار جداب است